โครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

@พช.โนนสุวรรณ…..บุรีรัมย์
วันที่ 7 กันยายน 2564
………………………..🌾🌾🌿🌿
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางนวินดา รักพร้า หมู่ที่ 9 บ้านดอนพัฒนาตำบลดงอีจาน
…………………………🌻🌻🌻
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์
พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณได้มอบหมายให้นายธวิชัย พันงาม และนายณัฐชนน เลไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทุ่งจังหัน,ดงอีจาน ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนวินดา รักพร้าทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่และได้ทำการวัดพื้นที่พร้อมทั้งปักหลักกำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ร่วมโครงการต่อเนื่องปรึกษา ทำความเข้าใจกับครัวเรือนต้นแบบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการและให้ความรู้เบื้องต้นของโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ🌿🌿🌿🌷🌷🌳🌳🌻🌻🌻
…………………………
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ

(Visited 2 times, 1 visits today)