โคก หนอง นา โมเดล

@พช.โนนสุวรรณ…..บุรีรัมย์
วันที่ 2 กันยายน 2564
………………………..🌾🌾🌿🌿
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนาย สนั่น สีสืบมา บ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 1ตำบลทุ่งจังหัน
…………………………🌻🌻🌻
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์
พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณได้มอบหมายให้นายธวิชัย พันงาม และนายณัฐชนน เลไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทุ่งจังหัน,ดงอีจาน ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนาย สนั่น สีสืบมา ม.1 ต.ทุ่งจังหันอ.โนนสุวรรณ ทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้ทำการติดตามผลการดำเนินงาน ต่อเนื่องปรึกษาและส่งเสริมให้มีการจัดการระบบน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งให้เพียงพอและช่วยครัวเรือนต้นแบบติดตั้งระบบน้ำ ไว้ใช้ในหน้าแล้ง ดำเนินงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ🌿🌿🌿🌷🌷🌳🌳🌻🌻🌻
…………………………
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ

(Visited 4 times, 1 visits today)