กิจกรรมโครงการการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564

@..พช..โนนสุวรรณ…บำรุงสุข..@
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00 น.
ณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ โดยนางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ มอบหมาย นายณัฐชนน เลไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อำเภอโนนสุวรรณ ดำเนินการ ให้แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
ผลการดำเนินการ พบว่ากลุ่มอาสาสมัครของอำเภอโนนสุวรรณมีความพร้อมและกระตือรือร้นในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลจากการจัดเก็บไปดำเนินการเป็นฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ของชุมชน และประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า
“โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งานตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิค”
……………………..
ทีมข่าว โนนสุวรรณซิตี้
(Visited 8 times, 1 visits today)