“โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายบุญรอด โตสกุล ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ

@พช.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
—————————————–
โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งานตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิค🥊
——————————————
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
……………………………….
“โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายบุญรอด โตสกุล ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ ได้มอบหมายให้นายธวิชัย พันงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมทั้งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ดำเนินการปักหมุดเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อกำหนดรูปแบบบ่อและขอบเขตการขุดสระ นา และคลองไส้ไก่ในการดำเนินงานตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”(งบเงินกู้)แปลงนายบุญรอด โตสกุล ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
…………………………….
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย: นพต.โนนสุวรรณ
(Visited 10 times, 1 visits today)