ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ

นางสาวประภัสสร ชัยสิทธื์

พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

21/11/2565 20.58

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร [...]

21/11/2565 20.57

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2566

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพร [...]

16/11/2565 19.21

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ร่วมมอบสิ่งของให้แก่บ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลโกรกแก้ว

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ร่วมมอบสิ่งของให้แก่บ้าน [...]

16/11/2565 19.18

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเ [...]

11/11/2565 14.11

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว ครัวเรือนโคก หนอง นา แปลงนางสมบัติ พงษ์นา (งบเงินกู้) พื้นที่ 3 ไร่ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามั [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)