ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ

นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า

พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

05/01/2566 20.45

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย หมู่ 11 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ย [...]

05/01/2566 20.43

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบกลุ่มสตรีที่เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ 2566

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจส [...]

04/01/2566 21.21

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2566

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็ [...]

04/01/2566 21.20

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2566

📣จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็ [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)