🌸 สพอ.โนนสูง 🌸 ประชุมจัดทำแผน-ผล การปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อ.ช.)

📍ที่นี่โนนสูง … จังหวัดนครราชสีมา📍

🗓 วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

👑 นางจุฑารัตน์  ชุนเกาะ พัฒนาการอำเภอโนนสูง พร้อมด้วย นายวีรชัย จันทร์ศรีนวล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อ.ช.) และนำเสนอข้อราชการสำคัญและเชื่อมโยงการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ของแต่ละตำบล เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานในไตรมาสต่อไป

📌 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง ที่ว่าการอำเภอโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจรากฐานมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

#ChangeForGood #CNS #GlobalSoilPartnership #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO

📰 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

🌟 Facebook : สพอ.โนนสูง นครราชสีมา

🌟 เว็บไซต์ http://district.cdd.go.th/nonsung

(Visited 8 times, 1 visits today)