ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเข้าหมู่บ้าน-บริเวณซุ้มประตูหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านปราสาทใต้ ม.7 ต.บ้านธารปราสาท ม.17 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้โบราณข้ามลำธารปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลด

ที่ นม0019/ว6463 เรื่อง ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา ลว.1 กย 60

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว4626 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ลว. 28 มิ.ย.60

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว4407 เรื่อง การจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ลว. 21 มิ.ย. 60

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง

ดาวน์โหลด

ที่ นม0019/ว6463 เรื่อง ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา ลว.1 กย 60

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว4626 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ลว. 28 มิ.ย.60

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว4407 เรื่อง การจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ลว. 21 มิ.ย. 60

ดาวน์โหลด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 70 ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด