นายธีรพล ทัศวงษา

ตำแหน่งพัฒนาการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nonsang วันที่ 14 ม.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสังร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโนนสัง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nonsang วันที่ 30 พ.ย. 2563

ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมา ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nonsang วันที่ 23 พ.ย. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธี (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nonsang วันที่ 14 ม.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสังร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโนนสัง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

🐠 โนนสังเมืองแห่งความสุข 🐠. วันที่ 14 ม.ค. 2564 สำนักงา [...]