นายธีระพล ทัศวงษา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู