สพอ.โนนนารายณ์ – ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ บ้านขี้ตุ่น ม.9 ต.โนน อ.โนนนารายณ์

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
เวลา 11.00 น.
นางสาวศันสนีย์ ทาสม ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พระอาจารย์สังคม ธณปัญโญ ที่ปรึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์ และนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ บ้านขี้ตุ่น ม.9 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
โดยมี นายชิน ศิริวรรณดี นายอำเภอโนนนารายณ์ พร้อมด้วย ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชุนอำเภอโนนนารายณ์ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม การดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อนำไปขยายผลต่อไป

(Visited 21 times, 1 visits today)