สพอ.โนนนารายณ์ – จัดจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ วิถีโคก หนอง นา โนนนารายณ์

(@)อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
(C mark)(C mark)นพต.โนนนารายณ์ จัดจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ วิถีโคก หนอง นา โนนนารายณ์
(loud volume) วันที่ 2 มีนาคม 2564
📌 พื้นที่บริเวณหอประชุมอำเภอโนนนารายณ์
(nerdy)(confident)นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)โคก หนอง นา โมเดล อำเภอโนนนารายณ์นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ของครัวเรือนเป้าหมายโคกหนองนาโมเดลอำเภอโนนนารายณ์ มาจัดแสดงและจำหน่าย ในการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (clap)ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและอุดหนุนสินค้าเป็นอย่างดียิ่ง(thumb up)(thumb up)(thumb up)

(Visited 10 times, 1 visits today)