ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโพธิ์ ม.1 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ โดยนายชาติพิชิต จารุการ พัฒนาการอำเภอโนนคูณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การดำเนินงานฯ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และมีความยั่งยืนต่อไป
พช.โนนคูณ ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข
“หลวงพ่ออ้วนคู่บ้าน บุญคูณลานงานประเพณี
ลือเลื่องเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีศรีโนนคูณ”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ : รายงาน
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ website https://district.cdd.go.th/nonkhun/
(Visited 7 times, 1 visits today)