นางสาวอรสา ยนจอหอ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหญ้าไซ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongyasai วันที่ 03 ธ.ค. 2564

“เอามื้อสามัคคี”โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบออนไลน์ ดำเนินการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบออนไลน์ ประจำปี 2565