ตัวแทนจากสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านดงตากิต หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี และบ้านบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี