ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

เข้าชม 56 ครั้ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง และตัวแทนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

(Visited 56 times, 1 visits today)