เปิดศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 303 ครั้ง

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่ เครือข่ายปราชญ์ชุมชน ผู้นำ อช. ประธานสตรีฯ และชาวบ้านสามเรือน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านสามเรือน ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

(Visited 303 times, 1 visits today)