เปิดงานตลาดนัดชุมชน “ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

เข้าชม 134 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดพิธีเปิดงานตลาดนัดชุมชน “ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ณ บ้านโคกวัด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง ร่วมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน การเปิดตลาดนัดชุมชนเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ถึงผู้บริโภคโดยตรง ในราคาที่เป็นธรรม อาทิ พืชผลทางการเกษตร น้ำฝาง กล้วยม้วน กระหรี่พัพ เข่ง สุ่มไก่ เป็นต้น

(Visited 134 times, 1 visits today)