กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสุกัญญา ไชยพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่ราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

(Visited 12 times, 1 visits today)