กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าแดง

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 นางสุกัญญา ไชยพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และผู้นำชุมชนตำบลห้างสูง จำนวน 15 คน ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าแดง
(Visited 19 times, 1 visits today)