หนังสือราชการ

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 2 กันยายน 2564

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ การจ้างเหมาการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศ จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔