ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่าน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองวัวซอ โดยนายวัชรากร แวงโสธรณ์ พัฒนาการอำเภอหนองวัวซอ พร้อมด้วยพัฒนากรประจำตำบล และผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 12 times, 1 visits today)