การจัดฝึกอบรมกลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๙ ตำบลหมากหญ้า โรงการเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสต

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองวัวซอ โดยนายวัชรากร แวงโสธรณ์ พัฒนาการอำเภอหนองวัวซอ พร้อมด้วยพัฒนากรอำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ กพสม. บ้านสว่างพัฒนา ตำบลหมากหญ้า ดำเนินการจัดฝึกอบรมการทอผ้า บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๙ ตำบลหมากหญ้า โรงการเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับสมาชิกกลุ่ม ณ กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 39 times, 1 visits today)