พช.หนองสูง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอหนองสูง ทีมงาน นพต. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และปักหมุดเตรียมขุดแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน นพต.ลงพื้นที่เพื่อสำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอหนองสูง ทีมงาน นพต. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และปักหมุดเตรียมขุดแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน นพต.ลงพื้นที่เพื่อสำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอหนองสูง ทีมงาน นพต. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และปักหมุดเตรียมขุดแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน นพต.ลงพื้นที่เพื่อสำ [...]
อ่านเพิ่มเติม