พช. อำเภอหนองสูง ลงพื้นที่ออกติดตามแปลงของครัวเรือนต้นแบบ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น. นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอหนองสูง มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลโนนยาง ลงพื้นที่ออกติดตามแปลงหลังการดำเนินการขุดหนอง และคลองไส้ไก่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย นายวินัย อุคำพันธ์ หมู่ที่ 4 บ้านงิ้ว ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 29 times, 1 visits today)