นายสมควร ประทุมชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองสูงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongsung วันที่ 24 พ.ค. 2564

อำเภอหนองสูง ทีมงาน นพต. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และปักหมุดเตรียมขุดแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongsung วันที่ 24 พ.ค. 2564

อำเภอหนองสูง ทีมงาน นพต. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และปักหมุดเตรียมขุดแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongsung วันที่ 24 พ.ค. 2564

อำเภอหนองสูง ทีมงาน นพต. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และปักหมุดเตรียมขุดแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongsung วันที่ 24 พ.ค. 2564

อำเภอหนองสูง ทีมงาน นพต. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และปักหมุดเตรียมขุดแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน นพต.ลงพื้นที่เพื่อสำ [...]