นายสมควร ประทุมชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองสูงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongsung วันที่ 12 มี.ค. 2564

อำเภอหนองสูง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอ [...]