สพอ.หนองเสือดำเนินการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่

เข้าชม 15 ครั้ง

🪷🪷พช.ปทุมธานี “


▪️ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ : ๑๐.๐๐ น.
▪️ นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ ดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP และขึ้นทะเบียนสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำพริกภายใต้แบรนด์ “แม่ชะม้อยร้อยล้าน” อาทิ น้ำพริกปลาป่นสูตรงาดำ , น้ำพริกเผาสูตรนำร่อง , น้ำพริกกากหมู , ปลาร้าสับ/บอง , น้ำพริกเผาสูตรต้มยำ ฯลฯ
▪️ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง🪷🪷🪷

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#KM
#CDDKM
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#กสิกรรมธรรมชาติ
#ขจัดความยากจน

(Visited 15 times, 1 visits today)