สพอ.หนองเสือประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เข้าชม 0 ครั้ง

🪷🪷พช.ปทุมธานี “

🪷๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

🪷นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์พัฒนาการอำเภอหนองเสือ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการทำงานประจำเดือนและไตรมาสที่ ๑ พร้อมวางแผนการดำเนินงานต่างๆในระดับพื้นที่

📌ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง🪷🪷

(Visited 1 times, 1 visits today)