พช.หนองเสือ”ร่วมมอบถุงยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP

เข้าชม 8 ครั้ง

🪷🪷

🪷🪷๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐น.

🪷ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ พร้อมนางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ ผู้นำ อช. และผู้นำชุมชน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามระบบ TPMAP LOGBOOK จำนวน ๓ ครัวเรือน

📌ณ ตำบลหนองสามวัง และตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง 🪷🪷

(Visited 8 times, 1 visits today)