สพอ.หนองเสือร่วมประชุมผู้นำ อช. อำเภอหนองเสือ

เข้าชม 11 ครั้ง

(พช.ปทุมธานี “

🪷๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

🪷นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ ร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอหนองเสือ ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของผู้นำ อช. พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนผู้นำ อช. ระดับอำเภอในการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ

🪷ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 11 times, 1 visits today)