สพอ.หนองเสือยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 11 ครั้ง

พช.ปทุมธานี ”สพอ.หนองเสือยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

– ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
– นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์พัฒนาการอำเภอหนองเสือ
มอบหมาย นายจิระพัฒน์ ฤทธิ์เจริญ และนางสาวฐิติมา สิทธิดำรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลฯ ต.นพรัตน์ และ ต.ศาลาครุ เพื่อดำเนินการยืนยันยอดลูกหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องของยอดหนี้ค้างชำระ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๖ กลุ่ม

– ณ พื้นที่ ตำบลนพรัตน์ และตำบลศาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาณี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 11 times, 1 visits today)