()()()พช.ปทุมธานี “สพอ.หนองเสือ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา “ () ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : ๐๗.๐๐ น. ()นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ()ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี @ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง()()()

เข้าชม 13 ครั้ง

(Visited 13 times, 1 visits today)