พช.หนองเสือ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

เข้าชม 13 ครั้ง

(lotus) พช.ปทุมธานี “สพอ.หนองเสือ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ที่ได้รับทุนอุปการะเด็ก”
▪️ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
▪️ นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน
▪️ ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย คือ เด็กชายติณภัทร จะทำ อายุ ๕ ปีซึ่งเป็นเด็กเก่ารับทุนครั้งที่ ๕ พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต.หนองสามวัง ในการนี้ สพอ.หนองเสือ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวเด็กด้วย
▪️ ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง (lotus)(lotus)(lotus)

(Visited 13 times, 1 visits today)