พช.หนองเสือ “โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔”

เข้าชม 15 ครั้ง
  • ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมชาย  ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ ร่วมกับ กาชาดจังหวัดปทุมธานี   อบต.บึงบา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ ร่วมดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ มท.สร้างสุข (Happy Creation)  กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ  เงินสำหรับใช้จ่าย อุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพ และรถเข็นให้กับนางสาวทองอยู่ ดิษฐ์วิบูรย์         ผู้พิการที่มีฐานะยากจน ม.๓ ต.บึงบา อ.หนองเสือโดยมี ปลัดอำเภอ กำนันตำบลบึงบา  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
  • ณ  ม.๓ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง

(Visited 15 times, 1 visits today)