พช.หนองเสือ 9 dr. 64 โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ ( Knowledge-Based OTOP : KBO )

เข้าชม 26 ครั้ง

“พช.หนองเสือ “โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ ( Knowledge-Based OTOP : KBO ) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ)”

วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  • นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ ( Knowledge-Based OTOP : KBO ) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
  • โดยมี นางรัตนวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม ฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยนางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ มอบหมาย นางสาวกฤตยา วิสูตรโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม
  • ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

 

(Visited 26 times, 1 visits today)