พช.หนองสองห้อง ร่วมนำสิ่งของมอบที่ ♥️♥️”ตู้ปันสุข” ♥️♥️ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมนำสิ่งของ ได้แก่ ไข่ไก่ มาม่า ปลาร้าบอง พริกป่น นมถั่วเหลือง
พืชผักสวนครัวจาก โครงการ 90 วัน”ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มอบที่ ♥️♥️”ตู้ปันสุข” ♥️♥️
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
ณ จุดหน้าโรงพยาบาลหนองสองห้อง

(Visited 15 times, 1 visits today)