ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแสง

นางพูนคณิต เขตประทุม

พัฒนาการอำเภอหนองแสง

ข่าวประชาสัมพันธ์

07/04/2564 15.13

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เป็ [...]

24/03/2564 10.56

ร่วมแต่งผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และขับเคลื่อนโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอหนอ [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 ไตรมาส 3-4 (เมษายน-กันยายน 2563)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๒ ไตรมาส ๓-๔(เมษายน-กันยายน ๒๕๖๓)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 ไตรมาส 3-4 (เมษายน-กันยายน 2563)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๒ ไตรมาส ๓-๔(เมษายน-กันยายน ๒๕๖๓)