ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซงจั [...]
อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกอช./ผู้นำ อช. ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562-2565

การคัดเลือกอช./ผู้นำ อช. ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองควายโซ [...]
อ่านเพิ่มเติม