ประวัติอำเภอหนองแซง

ประวัติเล่าสืบมาว่าพลเมือง อำเภอหนองแซง ได้อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ ตั้งถิ่นฐานใกล้หนองน้ำ ซึ่งหางจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 500 เมตรเศษ และมีต้นแซงขึ้นงอกงามเขียวชอุ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยรอบหนองน้ำ "ชาวบ้านจึงขนานนามว่าบ้านหนองแซง"  โดยได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2480 ขึ้นกับอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2496

เขตการปกครองอำภอหนองแซง

อำเภอหนองแซง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล

  1. ตำบลหนองแซง
  2. ตำบลไก่เส่า
  3. ตำบลหนองหัวโพ
  4. ตำบลหนองควายโซ
  5. ตำบลหนองกบ
  6. ตำบลหนองสีดา
  7. ตำบลม่วงหวาน
  8. ตำบลเขาดิน
  9. ตำบลโคกสะอาด

หนองแซง...ความสุขไม่เคยเปลี่ยน

มะม่วงมันต้นตำรับ เครื่องประดับโบราณ
ชลประทานหลากหลาย ทางรถไฟสู่อีสาน
ศูนย์ตำนานวัฒนธรรม

(Visited 2,492 times, 1 visits today)