ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จำนวน 18 คน ทุกตำบลในเขตอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมโดยมีนางสาวริตยา รอดนิ่ม พัฒนาการอำเภอหนองแซงเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

(Visited 81 times, 1 visits today)