สพอ.หนองแซง จัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซง จัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

(Visited 78 times, 1 visits today)