พช.หนองเรือ ประชุมชี้แจงการทำสัญญาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1 มิถุนายน 2563 นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นางชนากานต์ ไชยฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำสัญญาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการอนุมัติ 1 กลุ่ม คือ กลุ่มแปรรูปปลาส้ม,ปลาดาว,ปลาร้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จำนวนเงินกู้ 130,000 บาท  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ

(Visited 11 times, 1 visits today)