สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา (โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)งบกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เข้าชม 4 ครั้ง
(Visited 4 times, 1 visits today)