สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา งบเงินกู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แปลงนายทรงยศ ศรีเพ็ง (กำนันตำบลหนองขุ่นใหญ่) พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ หมู่ ๑๓ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

เข้าชม 5 ครั้ง
(Visited 5 times, 1 visits today)