สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรี ในการติดตามหนี้ค้างชำระกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๙ กลุ่ม ที่ผิดนัดชำระโดยกลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้าร่วมรับฟังกระบวนการแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระ ณ ศาลาประชาคมบ้านหาญไพรวัลย์ หมู่ ๓ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

เข้าชม 4 ครั้ง
(Visited 4 times, 1 visits today)