ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก

ที่อยู่: หมู่ 1 อาคารที่ว่าการอำเภอหนองพอก ชั้น ๒ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45210
โทรศัพท์ : 043-579580
โทรสาร : -
อีเมล์ : cdd.nongphok@gmail.com
Facebook : Cdd Nongphok
(Visited 920 times, 1 visits today)