แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แผนผลปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชนแผนปฏิบัติราชการฯ 63-65 (ฉบับสมบูรณ์) 13 ก.ย.62
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 PDF คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 PDF คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 PDF bbb

แผนผลปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม สพอ.หนองพอก 65

แผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน สพอ.หนองพอก 65

แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม สพอ.หนองพอก 65

ผลการดำเนินงานเดือนเมษยายน สพอ.หนองพอก 65

แผนการดำเนินงานเดือนเมษยายน สพอ.หนองพอก 65

แผน เม.ย 65-ผล มี.ค. 65 อำเภอหนอกพอก 65

แผน มี.ค 65-ผล ก.พ. 65 อำเภอหนอกพอก 65

แผน ก.พ 65-ผล ม.ค 64 อำเภอหนอกพอก 65

อำเภอหนอกพอก65 แบบสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนผ่านสื่อ

แผน ม.ค. 65-ผล ธ.ค 64 อำเภอหนอกพอก 65

แผน ธ.ค 64-ผล พ.ย 64 อำเภอหนอกพอก 64

แผน พ.ย 64-ผล ต.ค 64 อำเภอหนอกพอก 64

ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม อำเภอหนอกพอก 64

ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน อำเภอหนอกพอก 64

(Visited 49 times, 1 visits today)