สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองพอก ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เข้าชม 6 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองพอก ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

📝🌾วันพุธที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย แม่บ้านมหาดไทย/ภริยา และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองพอก ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยอำเภอหนองพอกร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดำเนินการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองพอก ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll @Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#changeforgood

(Visited 6 times, 1 visits today)