สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

เข้าชม 8 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

📝🌾วันจันทร์ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ว่าการอำเภอหนองพอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย

อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้การกำกับดูแล นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ว่าการอำเภอหนองพอก เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย เป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอหนองพอก

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll @Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#changeforgood

(Visited 8 times, 1 visits today)