พช.หนองพอก เอามื้อสามัคคี สร้างพลังความดีด้วยทีม 4 ประสาน

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก มอบหมายทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน /นพต. ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน พี่น้องชาวบ้าน และเจ้าของแปลง ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” สร้างพลังความดีด้วยทีม 4 ประสาน” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
– แปลงนางพนม มะณีกัญย์ บ้านโนนหาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
– พื้นที่ 3 ไร่ (งบเงินกู้)
– ประเภทดิน : ร่วนปนทราย
– แบบมาตรฐาน 1:2
โดยในวันนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันปลูกป่า 5 ระดับ ใส่ปุ๋ย และห่มดิน

(Visited 18 times, 1 visits today)