MY OFFICE

เข้าชม 77 ครั้ง

ท่านผู้ตรวจฯ และท่าน พจ.ร้อยเอ็ด  มาเยือน อ.หนองพอก ครับ
มอบแนวทาง คำแนะนำ ในการทำงาน ตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

(Visited 77 times, 1 visits today)