พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กในชนบทฯ ร้อยเอ็ด / หนองพอก ร่วมครับ

เข้าชม 35 ครั้ง

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณ วัดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 35 times, 1 visits today)